Joomla Free Template by FatCow Hosting

Stroming

Natuurkunde experimenten waarbij de stromingsleer centraal staat. De wet van Bernoulli is een natuurkundige wetmatigheid die het stromingsgedrag van vloeistoffen engassen beschrijft, en de drukveranderingen aan hoogte- en snelheidsveranderingen relateert. Een van de natuurkundige effecten die de wet beschrijft, is dat een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard gaat met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas.

Bernoulli is lastig te begrijpen. Als je bijvoorbeeld blaast, komt er lucht dus onder druk uit je mond. Maar volgens Bernoulli geldt: lucht met snelheid heeft een lagere druk dan stilstaande lucht. Hoe rijm je dit met elkaar? Misconcepties liggen op de loer.

Allereerst: om te kunnen blazen, moet je inderdaad druk opbouwen. Maar de drukopbouw vindt plaats IN je mond. Zodra de ademlucht je mond verlaat, komt het in de open lucht en neemt het de druk aan van de open lucht. Maar de ademlucht heeft nog steeds snelheid.

Bernoulli luchtstroming

Volgens bovenstaande info zou Puitstromende lucht de laagste druk van allemaal zijn. Snap jij het!???

Magnus effect, hoe schiet je een effectbal?

Boogballetje

Hoe schiet je een effectbal? Waarom heeft een strandbal een reverse-magnus-effect?

Lees meer...

Bernoulli's principe (venturi)

venturi en stroming

Daar waar de luchtsnelheid het hoogst is, is de druk het laagst.

Lees meer...

Bernoulli met blikjes

Bernoulli met blikjes

Blaas met een rietje lucht tussen twee blikjes door en de blikjes gaan naar elkaar toe!

Lees meer...

Bernoulli met ballonnen

Blaas lucht tussen twee opgeblazen ballonnen door. en de ballonnen bewegen juist naar elkaar toe!

Lees meer...

Bernoulli: bal en blazer

demonstratie van Bernoulli met fön en pingpongbal

Met een lichte bal en een blazer, kun je Bernoulli demonstreren.

Lees meer...

5x Bernoulli experimenten

Collectie filmpjes van Bernoulli experimenten.

Lees meer...

Bernoulli met vleugels

Bernoulli en vleugels

Blaas tussen twee papiertjes door en wat zie je: ze wegen naar elkaar toe!

Lees meer...

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.