Joomla Free Template by FatCow Hosting

Centrifugaalkracht

Natuurkunde experimenten waarbij het thema centrifugaalkracht centraal staat.

Centrifugale kracht

experiment centrifugaalkracht

Ontdek het verband tussen centrifugaal­kracht, toerental en diameter!

Klein planetarium. Draait de aarde wel om de zon???

Centifugaalkracht demo

De zon en de aarde trekken elkaar aan. De zon is veel zwaarder dan de aarde en daarom draait de aarde om de zon... of ...???

Afplatting van de aarde

Afplatting aarde

De aarde is niet helemaal rond, maar ellipsvormig door centrifugaalkracht. Hoe komt dat?

Aantrekkingskracht tussen aarde en zon

De aarde draait om de zon. de onderlinge aantrekkings­kracht kun je berekenen met behulp van de formule: F = Gm1m2/r2

Kunstschaatsen versnelde rotatie en centriputaalkracht

Fmpz = mω2r ... Verander de radius en kijk wat het effect is op het toerental.

Andere websites

Helaas, ik heb het ei van Columbus niet uitgevonden. Er zijn meer websites als PhysicsExperiments.org:

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten en TOA's Natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Welk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en wil je een bijdrage leveren? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen, aanvullingen en hulp bij vertaling.

Je collega-TOA