Joomla Free Template by FatCow Hosting

Lachgas als Broeikasgas 265x zo sterk als CO2

Hoofdcategorie: experiments Categorie: Warmte Gepubliceerd: woensdag 28 augustus 2019
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Geleen, DSM, Chemelot

"Uitstoot lachgas Chemelot (Limburg) jarenlang niet gemeld"... NRC, 22 mei 2019. Lachgas is als broeikasgas 265 keer zo sterk als CO2, schrijft de krant. Lachgas is schadelijk voor het milieu, maar er zijn geen wettelijke beperkingen.

Dit artikel zette me aan het denken. Als een land als Nederland al zo slordig omspringt met broeikasgassen, moet je je echt zorgen gaan maken. Bij broeikasgas lijkt het allemaal te draaien om CO2. Maar CO2 is als broeikasgas niet de enige boosdoener. Er zijn meer broeikasgassen? Waar ontstaan deze broeikasgassen? Wat wordt er tegen gedaan?

 

Wat zijn broeikasgassen? (bron: wikipedia)

Broeikasgassen zijn gassen die uit meer dan 2 atomen bestaan.

Gassen die uit één of twee atomen bestaan (dit zijn dus GÉÉN broeikasgassen) zijn bijvoorbeeld:

 • argon (Ar) bestaat uit één atoom 
 • stikstof (N2) bestaat uit twee atomen
 • zuurstof (O2) bestaat uit twee atomen

 

CO2 is de maatstaf geworden voor het meten van het broeikaseffect. Naast CO2 zijn er nog andere broeikasgassen. Andere gassen worden qua broeikasseffect vergeleken met het broeikaseffect van CO2. CO2 heeft de factor '1'. Lachgas heeft de factor 265. Lachgas is dus als broeikasgas 265x schadelijker dan CO2.  Broeikasgassen die bestaan uit 3 atomen:

 • waterdamp (H2O), WATERDAMP???, ?x
 • koolstof-dioxide (CO2), 1x
 • lachgas: di-stikstof-monoxide (N2O), 265x
 • stikstof-dioxide (NO2), 300x (bron)
 • ozon (O3), ?x

 

NB: helaas vertelt internet niet in hoeverre waterdamp een sterkere of zwakker broeikasgas vormt dan CO2. Wat ik wel weet is dat een H2O molecuul veel kleiner is dan een CO2 molecuul. Dus logischerwijs geeft een H2O molecuul veel minder broeikaseffect dan een CO2 molecuul. MAAR!!! Om te kunnen beoordelen in hoeverre een gas broeikaseffect oplevert, moet je niet alleen kijken naar het effect per molecuul, maar moet je ook kijken hoeveel moleculen van dit gas zich in de atmosfeer bevinden. En in het geval van H2O zijn dat er ontzettend veel. H2O is daarom veruit de grootste veroorzaker van het broeikaseffect.

Misschien denk je nu...

 • Er zijn toch altijd al wolken geweest, dat is toch normaal. Dat kun je toch niet voorkomen!?
 • De mens produceert toch niet zoveel waterdamp ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp die van nature al in de lucht zit!?

 

We danken ons bestaan aan het broeikaseffect. Zonder broeikaseffect had het leven op aarde er heel anders uitgezien. We hebben broeikaseffect nodig. Dat er een broeikaseffect is, is prima. Het probleem zit 'm in de vergroting van het broeikaseffect als gevolg van menselijk handelen.

 

Hoe meer atomen een gas heeft, hoe groter het broeikaseffect. Voorbeelden van broeikasgassen met veel atomen:

 • methaan (CH4METHAAN, 28x
 • freon (CF2Cl2) (CFK-gas), 677x
 • CFCl3 (CFK-gas), ?x
 • zwavelhexafluoride (SF6), 24000x (volgens phana.earth)
 • HFE-125 = CHF2OCF3, 12400x

 

HFE-125 = CHF2OCF3, 12400 maal heftiger als broeikasgas dan CO2.
Hopelijk wordt er voorzichtig omgesprongen met dit soort gassen!!!

 

Kijk op wikipedia voor een uitgebreider overzicht van broeikasgassen!

De stoffen wWaterdamp (H2O), koolstof-dioxide (CO2), lachgas: di-stikstof-monoxide (N2O), stikstof-dioxide (NO2) en ozon (O3) hebben allemaal evenveel atomen. Derhalve verbaast het me nu dat lachgas zoals NRC-Handelsblad beweert 265x zoveel broeikaseffect geeft als CO2. Hoe zit dat dan?

Nu dan: het aantal atomen mag dan wel aan elkaar gelijk zijn, maar stikstof vormt een veel groter atoom dan waterstof, koolstof of zuurstof.

 

 

Het licht direct afkomstig van de zon passeert deze gassen grotendeels en bereikt zo de aarde. Een deel van dit zonlicht weerkaatst. Een ander deel zorgt voor opwarming van de aarde waardoor de aarde (extra) infrarood licht gaat uitzenden. Dit licht heeft een veel lagere frequentie heeft dan het licht van de zon. Een deel van dit infrarode licht zal ongehinderd weer in de ruimte verdwijnen. Maar een ander deel stuit onderweg op broeikasgassen waar de energie van dit licht wordt omgezet in warmte. En zo warmt onze atmosfeer op.

Broeikasgassen bestaan uit 3 atomen of meer. CO2 bijvoorbeeld bestaat uit drie atomen. Als zonlicht op een CO2 atoom stuit, wordt een deel daarvan omgezet in warmte. Dus of het nu gaat om zonlicht dat rechtstreeks van de zon komt, of licht dat weerkaatst op de aarde... zodra het stuit op een broeikasgas als CO2, ontstaat er warmte.

Zonder broeikasgassen zou de aarde veel kouder zijn. Dankzij broeikasgassen hebben we een aangenaam warm klimaat op aarde. We hebben broeikasgassen in de atmosfeer nodig. Maar... NIET TE VEEL, want dan wordt de aarde te warm.


WATERDAMP
als belangrijkste broeikasgas. Pfff, daar kijk ik zelf ook even van op... dus als de aarde opwarmt, ontstaat er meer waterdamp en dat versterkt de opwarming??? Nee, niet helemaal denk ik. Want wolken weerkaatsen veel zonlicht. En waterdamp kan condenseren. Dan wordt het weer gewoon water (regen). Ik weet het niet!!! Waterdamp bestaat uit H2O. Twee van de drie atomen zijn waterstofatomen en waterstofatomen zijn heel klein. Ik vermoed dat waterdamp alleen al daarom veel minder broeikasaffect geeft dan bijvoorbeeld CO2. Maar ja: de lucht bevat wel heel veel waterdamp. Misschien moet je toch maar even lezen wat het KNMI zegt over waterdamp als broeikasgas. Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Waterdamp werkt als een versterkingsmechanisme bij temperatuurveranderingen. 

METHAAN: als je bij methaan alleen aan koeienwinden denkt, heb je duidelijk geen flauw benul van de hoeveelheid methaan die onze aardbol bevat. Scientias meld dat zich onder het Antartische ijs zich MOGELIJK een enorme hoeveelheid methaan bevindt. NRC-Handelsblad schrijft over methaan als een "Slapend monster in de diepzee". Moeraslanden.. ja, daar ontstaat ook methaangas. Maar dan zijn volgens mij peanuts in vergelijking met de vorige twee voorbeelden. De industrie produceert ook methaan!

En opwarming van de aarde zou deze twee genoemde monsters kunnen doen ontwaken. Als het Arctische ijs verdwijnt, en onder het ijs zit inderdaad methaangas, dan komt deze in de atmosfeer. En als de diepzee opwarmt, wat gebeurt er dan met dit methaan dat daar opgeslagen zit?

Mijn zorg is dat opwarming van de aarde ertoe kan leiden dat de aarde vanzelf verder opwarmt door het vrijkomen van broeikasgassen die de aarde van nature bevat. Dan wordt het opwarmen van de aarde een proces dat zichzelf versterkt en niet meer te remmen is door de mens. Niemand weet of dit een realistisch scenario is. Maar er is ook niemand die me gerust kan stellen door te zeggen dat dit scenario onjuist is. 

Mijn conclusie: we moeten NU verdere opwarming van de aarde tegen gaan. Afwachten is te riskant.

 • Dat het klimaat op aarde verandert, staat vast.
 • Dat de mens hiervan de oorzaak is, staat wetenschappelijk gezien vast.

Wat gaat er om in het hoofd van klimaatontkenners?

 

Oproep: volg de wetenschap en spring flexibel in op nieuwe informatie en blijf niet hangen in vastgeroeste gedachtenpatronen!

Is CO2 als broeikasgas een grote boosdoener ja of nee? Ik weet het niet. Maar laten we eerst inzoomen op broeikasgassen waarvan we weten dat ze de heftigste invloed hebben op ons klimaat en waarvan we alleen maar de kraan hoeven dicht te draaien!

Er is geen mens die weet welke gevolgen de opwarming van de aarde zal hebben.

 • Leidt opwarming tot verdere opwarming?
 • Leidt opwarming tot een nieuwe ijstijd?
 • Heeft de mens wel invloed op het klimaat?

 

Wij als mensheid hebben geen flauw benul wat de gevolgen zijn. Nieuwe wetenschap en inzicht op dit gebied levert vooral veel nieuwe vragen op. Voorkomen is daarom beter dan genezen. We zien alleen de directe gevolgen. En zelfs daarvoor sluit menigeen liever de ogen.

 

CFK-reductie heeft meer effect dan verdrag van Kyoto

CFK's zijn gassen met een duizendmaal zo sterk broeikaseffect als CO2. CFK's veroorzaakten een gat in de ozonlaag. Daarom werden CFK's verboden. Nu blijkt dat dankzij dit verbod de opwarming van de aarde 1 graad lager zal uitvallen dan voorheen verwacht. Bron

Nederlands-Amerikaans team meet uitstoot zeer groot methaanlek (Bron)

Een groot lek bij een schaliegasbron in de Amerikaanse staat Ohio leidde vorig jaar tot de uitstoot van zo’n 60.000 ton methaan in twintig dagen. Dat is meer dan de jaarlijkse methaanuitstoot van de olie- en gasindustrie in bijvoorbeeld Nederland (maar overigens veel minder dan de methaanuitstoot van de Nederlandse veeteelt).

Dit en het verhaal van Chemelot wetende vraag ik me af... wordt het niet tijd meer te focussen andere broeikasgassen dan CO2. Want van alle broeikasgassen is CO2 één van de lichtste!!! Maar dan wel de meest voorkomende.

En als een Nederlands bedrijf als Chemelot MET vergunning broeikasgassen dumpt in onze atmosfeer, hoe zit dat dan in het buitenland? Hoeveel wordt er dan wereldwijd gezien gedumpt of gelekt? Volg onze sateliet de Tropomi !!!

 


 

Hits: 729
Reacties   
0 #1 Caroline Hviid 06-01-2020 00:47
Een ballon lachgas heeft dezelfde schadelijke impact op het klimaat als 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel. Dit blijkt uit een berekening van Milieudefensie. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas en is ruim 250 keer schadelijker dan CO2 voor ons klimaat. Milieudefensie zegt als je dan toch lachgas gebruikt, eet op zijn minst een biefstukje minder. Bram van Liere van Milieudefensie: “Lachgas is om te huilen, voor het klimaat. Veel festivalgangers zijn goed bezig door de trein te nemen of vegetarisch te eten. Jammer dat lachgaspatronen dan roet in het eten gooien. Een gebruiker werkt al gauw 5 ballonnen (8 gram per ballon) op een festival weg, dat is gelijk aan de CO2 uitstoot van 75 kilometer autorijden. Milieudefensie denkt dat heel veel mensen niet eens weten dat lachgas ons klimaat aantast.”
Citeer
Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Andere websites

Helaas, ik heb het ei van Columbus niet uitgevonden. Er zijn meer websites als PhysicsExperiments.org:

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten en TOA's Natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Welk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en wil je een bijdrage leveren? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen, aanvullingen en hulp bij vertaling.

Je collega-TOA