Joomla Free Template by FatCow Hosting

Arbeid, energie en vermogen

Natuurkunde experimenten rondom de thema's Arbeid [J = Nm], Energie [J = Nm] en Vermogen [P, J/s, Nm/s]

Potentiële energie en kinetische energie

Pijl en boog

Wat is potentiële energie en wat is kinetische energie?

Veerenergie Ev = ½ * C * U²

veerenergie

Veerenergie: hoe hoog veert een massa aan een veer omhoog?

Energie van de toekomst

Energiebronnen van de toekomst

Hoe kunnen we in de toekomst in onze energiebehoefte voorzien? Kernfusie, windenergie, bio-energie, zonne-energie, kernsplitsing, aardwarmte, waterstofgas, getijde-energie en lichaamsenergie op een rijtje.

Heuvel op, bereken je vermogen!

Artikel nog niet klaar!

Klim of fiets een heuvel op.

Weeg jezelf (eventueel met fiets)

Ren of fiets zo snel mogelijk een heuvel op en bereken je vermogen.

Hoeveel energie verbruiken mensen/apparaten

energieverbruik

Apparaten, maar ook mensen, verbruiken energie. 100 Watt bijvoorbeeld, is dat veel of weinig energie?

Volkomen IN-elastische botsing

Bij een volkomen IN-elastische botsing bewegen de beide lichamen na de botsing verder alsof ze één lichaam geworden zijn. Dit is het tegenovergestelde van de volkomen elastische botsing (Newtons craddle).

Subcategorieën

  • impuls

    Dichtheid: experimenten waarbij de thema's botsing en impuls centraal staan.

Andere websites

Helaas, ik heb het ei van Columbus niet uitgevonden. Er zijn meer websites als PhysicsExperiments.org:

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten en TOA's Natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Welk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en wil je een bijdrage leveren? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen, aanvullingen en hulp bij vertaling.

Je collega-TOA