Joomla Free Template by FatCow Hosting

Experimenteel bewezen: de Zon draait om de Aarde!!!

de aarde draait om de maan

Op school leer je dat de aarde om de zon draait. Maar het omgekeerde is ook waar: de zon draait ook om de Aarde!

En: de aarde draait (ook) om de maan!

Voor het gemak zijn invloeden van andere planeten in ons zonnestelsel in dit verhaal buiten beschouwing gelaten. We doen dus net alsof ons zonnestelsel alleen uit de zon en de aarde bestaat. De andere planeten en manen bestaan even niet meer.

De Zon is vergeleken met de aarde superzwaar.

 • De zon weegt volgens wikipedia: 1,989×1030 kg (1989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg).
 • De Aarde weegt 'slechts' 5,972×1024 kg (5972 000 000 000 000 000 000 000 000 kg). De zon weegt dus 333.000 keer zoveel als de aarde. 

 

De afstand tussen de aarde en de zon bedraagt 150.000.000 km. De draaias waarom de aarde en de zon draaien, zo schat ik dat van tevoren in, ligt heel dicht bij de zon.

Na wat primitief rekenwerk met de formule voor het berekenen van de grootte van de middelpuntvliedende kracht, kom ik tot de volgende conclusie:

 • de afstand A tussen de draaias en de aarde bedraagt: 149.999.500 km
 • de afstand B tussen de draaias en de zon bedraagt: 500 km

 

zon draait om de aarde 

De zon heeft een radius van 696.340 km. De afstand tussen het middelpunt van de zon en de draaias is dus verwaarloosbaar klein. De draaias valt op 500 km na gelijk samen met het middelpunt van de zon. Het is daarom fair om te stellen: de aarde draait om de zon. Maar wie beweert dat de zon ook een beetje om de aarde draait, heeft ook een beetje gelijk!

NB: in bovenstaande afbeelding is niets op schaal getekend. De aarde zou, indien op schaal getekend, onzichtbaar zijn voor het blote oog. 

 

Berekening:

Op basis van mijn inschatting dat de draaias heel dicht bij de zon zal liggen, kan ik stellen: de afstand van de aarde tot deze draaias RA is nagenoeg gelijk aan de bekende afstand tussen de aarde en de zon. Dus RA= 150.000.000 km

berekening draaiasafstand

 berekening draaiasafstand 2

Bij kogelslingeren gebeurt hetzelfde, kijk maar! De atleet draait ook (een beetje) om de kogel!

 

De maan draait (ook een beetje) om de aarde!

Wat voor de zon en de aarde geldt, geldt natuurlijk ook voor de aarde en de maan. we zeggen altijd dat de maan om de aarde draait, maar de aarde draait ook een betje om de zon.

Reken zelf aan de hand van de volgende gegevens uit wat de afstand is van het middelpunt van de aarde tot de draaias waar aarde en maan omheen draaien.

Gegeven: 

 • De Aarde weegt 5,972×1024 kg (5972 000 000 000 000 000 000 000 000 kg). 
 • De Maan weegt  7,35×1022 kg
 • De aarde weegt dus 81,25 maal zoveer als de maan (het verschil is dus veel minder dan bij de aarde en de zon)
 • SAM, de afstand tussen de aarde en de maan bedraagt: 384.400 km

 

Formules:

 • MA x RA = MM x RM
 • SAM = RA + R= 384400 km; RM = RA - 384400 km
 • MA x RA = MM x (RA - 384400)

Omdat het verschil in massa tussen aarde en maan (81,25x) veel kleiner is dan het massaverschil tussen zon en aarde (333.000), vermoed ik dat we het rekenwerk iets nauwkeuriger moeten doen en niet zomaaar kunnen zeggen dat de afstand van aarde-zon gelijk is aan afstand aarde-gemeenschappelijke draaias. Daarom gebruik ik bovenstaande formules.

 • MA x RA = MM x RM
 • 597,2×1022 kg x RA = 7,35×1022 kg x RM 
 • 81,25 x RA = SAM - RA
 • 80,25 x RA = SAM = 384400 km
 • RA = 4790 km

 

De diameter van de aarde bedraagt 6371 km. De radius, de halve diameter van de aarde, bedraagt 3185 km. De draaias tussen aarde en maan ligt dus 1604 km buiten de aarde. Zie afbeelding bovenaan in dit artikel!

 

Hits: 51

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.