Joomla Free Template by FatCow Hosting

'Dynamisch Evenwicht'

"Dynamische balans is het vermogen van een object om te balanceren terwijl het in beweging is of tussen posities schakelt." Dynamisch evenwicht is een evenwicht dat kan worden verstoord, maar dan ontstaat er even later weer een nieuw evenwicht.

 

Bijvoorbeeld:

  • de temperatuur in huis
  • de snelheid waarmee je fietst
  • het stroomverbruik van een zaklamp

De elektrische bijzetkachel op je slaapkamer produceert een bepaalde hoeveelheid warmte-energie. En dat is maar goed ook, want er verdwijnt ook veel energie. De energie verdwijnt bijvoorbeeld:

  • door het raam in de vorm van infrarode straling,
  • door de wanden en door de vloer en door het glas door geleiding.

Zolang de energie die je bijzetkachel levert even groot is als de energie die verdwijnt, is er evenwicht en blijft je kamer op een constante temperatuur, bijvoorbeeld 20 ºC.

Maar soms wordt dit evenwicht verstoord. Bijvoorbeeld als je het raam open zet voor frisse lucht. Vanaf dat moment verdwijnt er meer energie dan wat je bijzetkachel levert. Dardoor daalt de temperatuur in je slaapkamer. Met het dalen van de temperatuur in je slaapkamer dalen ook de energieverliezen, de infraroodstraling en de warmtegeleiding. Uiteindelijk zal de temperatuur weer stabiliseren op een bepaaalde lagere temperatuur, bijvoorbeeld op 16 ºC. Vanaf dat moment is er opnieuw balans: de toegevoerde energie is weer gelijk aan de verdwijnende energie.

 

De snelheid waarmee je fietst

Als je fietst, voer je continu energie toe via je pedalen. Als gevolg daarvan ga je vooruit en ondervind je weerstand. Op het moment dat je met constante snelheid fietst, is de energie die je toevoert, gelijk aan de hoeveelheid energie die je verliest aan wrijving in de vorm van luchtweerstand en rolweerstand.

Maar dan gebeurt er iets wat dit evenwicht verstoord: je kijkt op je horloge en ziet dat je te laaat dreigt te komen. je gaat daarom harder op je pedalen trappen, waardoor je versnelt. Terwijl je versnelt, is er even energie-balans: de energie die je toevoert via de pedalen is groter dan de energie die je verliest door wrijving. Maar als je snelheid toeneemt, neemt ook de weerstand toe. Uiteindelijk ontstaat er bij hogere snelheid een nieuwe balans waarbij de toegevoerde energie en de enerfgie die je door weerstand verliest, weer aaan elkaar gelijk zijn.

 

Het stroomverbruik van een zaklamp

Je hebt een nieuwe batterij in je zaklamp gedaan en houdt hem de hele nacht aan. Aanvankelijk zal de zaklamp hard schijnen, maar naar verloop van tijd wordt de lichtopbrengst minder. Immers de batterij loopt leeg. Ook in deze situatie is er sprake van een dynamische balans: de batterij produceert aanvankelijk veel energie, de lamp verbruikt veel energie. Naarmate de batterij uitgeput raakt, produceert hij minder energie en levert de lamp minder licht-energie op.

Hits: 925

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.